Firma BOROS s.r.o.


se zabývá prováděním vrtných prací pro inženýrsko-geologické a hydrogeologické mapování, průzkum ložisek stavebních surovin, průzkum v trasách liniových staveb, pedologické průzkumy, průzkumy zemin a vod kontaminovaných ropnými i jinými produkty a průzkumem při vyhledávání vhodných lokalit pro umisťování skládek komunálního odpadu již od roku 1992.

Specializuje se na vrtání lehkými vrtnými soupravami typu RNH-6, RJP-95 a soupravou UGB-50 M.

BOROS s r.o.
Ing. Mgr. David Zeman
Mládeže 1237/5, 169 00  Praha 6

Telefon:
+420 777 130 030

E-mail:
boros@boros.group