Pro hydrogeologický průzkum


provádíme na hydrovrtech a studnách čerpací zkoušky ponornými čerpadly o různých vydatnostech čerpaného množství vody.

 

Labe L-1 Labe L-9